Du er her

Dagrenovation

Ved at indtaste din adresse i boksen til højre, får du adgang til "Min side" og disse selvbetjeningsservices:

  • Se tømningsdage for restaffald og papir.
  • Bestille anden restaffaldsbeholder.
  • Tilmelde dig sms/e-mail-løsning.
  • Finde nærmeste genbrugsstation, kuber, forhandler af ekstrasække
  • Kontakte Reno Djurs, hvis du oplever problemer med din affaldsordning

 

Reno Djurs' dagrenovationsordning er baseret på en høj grad af valgfrihed. Du kan vælge mellem fire forskellige beholderstørrelser til restaffald, ligesom der er mulighed for at vælge forskellige tømningshyppigheder.

Helårsboliger kan vælge mellem tømning hver uge eller hver 14. dag. Sommerhusejere kan vælge mellem ordninger, hvor der tømmes forskelligt i sommer- og vintersæsonen.

Du kan vælge mellem beholdere på henholdsvis 140, 240, 400 eller 600 liter.

Helårsboliger har mulighed for at få en beholder til papir og pap samt en kompostbeholder. Private husstande kan vælge mellem en beholder på 140 liter eller 240 liter til papir og pap. Papirbeholderen bliver tømt én gang hver 4. uge.

MIN SIDE

Se tømningsdage
Bestil anden beholder
Tilmeld dig sms-løsning
Meld problemer osv

Gå til MIN SIDE - Klik her