Du er her

Adgangs- og tilkørselsforhold

Adgangsforhold for skraldemanden

Skraldemanden skal kunne komme til din affaldsbeholder uden større problemer. Sørg for, at følgende punkter er overholdt:

 • Udendørs beholdere skal stå på et plant og fast underlag (fliser, asfalt eller beton) med fri adgang for skraldemanden.
 • Beholderen skal stå med mindst 25 centimeters afstand til huse, træer og andre beholdere.
 • Adgangsvejen skal være jævn og fast.
 • Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, og der skal være mindst 2 meters frihøjde.
 • Der må ikke være trapper og trin.
 • Adgangsvejen og pladsen omkring beholderen skal være oplyst og ryddet. Om vinteren skal du rydde sne og salte eller gruse.
 • Døre eller låger skal kunne holdes fast i åben stilling.
   

Tilkørselsforhold for skraldebilen

 • Tilkørselsvejen, der er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for skraldebilen, er befæstet med mindst stabilt grud og er ved vintertide ryddet for sne.
 • Vejen er mindst 2,90 meter bred.
 • Frihøjden under grene og lignende hindringer er mindst 4,0 meter.
 • Der er en rimelig vendemulighed ved ejendommen (hvis skraldebilen er nødsaget til at vende ved ejendommen).

 

Reglerne om adgangs- og tilkørselsforhold er beskrevet nærmere i kommunens Regulativ for dagrenovation. Du finder regulativet her.

Regler m.v.

Vær opmærksom på reglerne for skraldemandens adgangsforhold til din affaldsbeholder - fx hvis du anlægger ny indkørsel.

I folderen "Hjælp din skraldemand" kan du læse om reglerne for adgangsforholdene til din affaldsbeholder og tilkørselsforholdene til din ejendom. Du finder folderen her.

Se også vores film om adgangsforhold her.

Min Side