Du er her

Adgangs- og tilkørselsforhold

Adgangsforhold for skraldemanden

Skraldemanden skal kunne komme til din affaldsbeholder uden større problemer. Sørg for, at følgende punkter er overholdt:

 • Udendørs beholdere skal stå på et plant og fast underlag (fliser, asfalt eller beton) med fri adgang for skraldemanden.
 • Beholderen skal stå med mindst 25 centimeters afstand til huse, træer og andre beholdere.
 • Adgangsvejen skal være jævn og fast.
 • Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, og der skal være mindst 2 meters frihøjde.
 • Der må ikke være trapper og trin.
 • Adgangsvejen og pladsen omkring beholderen skal være oplyst og ryddet. Om vinteren skal du rydde sne og salte eller gruse.
 • Døre eller låger skal kunne holdes fast i åben stilling.
   

Tilkørselsforhold for skraldebilen

 • Tilkørselsvejen, der er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for skraldebilen, er befæstet med mindst stabilt grud og er ved vintertide ryddet for sne.
 • Vejen er mindst 2,90 meter bred.
 • Frihøjden under grene og lignende hindringer er mindst 4,0 meter.
 • Der er en rimelig vendemulighed ved ejendommen (hvis skraldebilen er nødsaget til at vende ved ejendommen).

 

Reglerne om adgangs- og tilkørselsforhold er beskrevet nærmere i kommunens Regulativ for dagrenovation. Du finder regulativet her.

MIN SIDE

Se tømningsdage
Bestil anden beholder
Tilmeld dig sms-løsning
Meld problemer osv

Gå til MIN SIDE - Klik her

Regler m.v.

Vær opmærksom på reglerne for skraldemandens adgangsforhold til din affaldsbeholder - fx hvis du anlægger ny indkørsel.

I folderen "Hjælp din skraldemand" kan du læse om reglerne for adgangsforholdene til din affaldsbeholder og tilkørselsforholdene til din ejendom. Du finder folderen her.

Se også vores film om adgangsforhold her.