Du er her

Deklaration af affald leveret til Reno Djurs

Lovgivning

Regeringen har vedtaget lovgivning på affaldsområdet, der har betydning for alle affaldsproducenter, som leverer affald til Reno Djurs I/S.

Alt affald, som leveres til Reno Djurs i Glatved, skal deklareres. Det betyder, at Reno Djurs I/S skal have visse oplysninger om både affaldet og affaldsproducenten, inden affaldet kan indvejes til behandling.

Hvem er affaldsproducenten?
Affaldsproducenten er den virksomhed, håndværker eller privatperson, som i forbindelse med udførelse af et arbejde frembringer affald.

Hvad skal oplyses?
Affaldsproducenten skal oplyse p-nummer (jf. CVR-registret) samt affaldets EAK-kode (kode i det Europæiske Affalds Katalog). Når man opretter sig som bruger af Reno Djurs' deklarationssystem, bliver man guidet igennem deklarationen .

Min affaldstransportør plejer at klare det hele...???
En transportør er ikke producent af affaldet og kan ikke overtage ansvaret for affaldet. Derfor kan transportøren ikke deklarere affaldet for virksomheden.

Hvad bruger Reno Djurs oplysningerne til?
Reno Djurs har pligt til at indberette oplysningerne til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har oprettet et nyt, nationalt datasystem for affald, som skal kunne følge alt affald fra producent til slutbehandling.

Er der fordele for virksomheden?
Virksomheder kan trække rapporter om egne affaldsdata. Informationerne vil kunne anvendes til miljøarbejdet på virksomheden og udarbejdelse af fx et grønt regnskab.

Hvordan deklarerer man sit affald?

Deklarationen skal foretages elektronisk via dette link.

Step 1. Opretter sig som ny bruger af systemet.
Step 2. Opretter sig som affaldsproducent efter at have logget på.
Step 3. Opretter en ny affaldsdeklaration for fx deponeringsegnet affald, haveaffald m.m.

Hvad sker der efterfølgende?
Step 1. Deklarationen vurderes af Reno Djurs. (1
Step 2. Accepterer Reno Djurs modtagelse af affaldet, sendes der en deklaration med stregkode til brugerens e-mailadresse.
Step 3. Chaufføren skal benytte stregkoden ved indvejning af affaldet.
Step 4. Der sendes en kopi af vejeseddelen til brugerens e-mailadresse.

(1 Deponeringsegnet affald skal vurderes på baggrund af en række oplysninger og der kan være sagsbehandlingstid, dog maksimalt 7 dage. Deponeringsegnet affald skal deklareres efter særlige regler, som du kan læse mere om her

Vær opmærksom på !
Reno Djurs må ikke modtage affald, der ikke er deklareret forud for levering.
Det er ikke muligt at deklarere sit affald i vejerboden.
Affald, der er deklareret med forkerte oplysninger, må ikke modtages.


Hvor kan jeg læse mere om de nye regler?

Miljøstyrelsen beskriver den nye affaldssektor på deres hjemmeside:http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/Deponering/

Reglerne for deponeringsegnet affald er beskrevet her: Affald til deponi

Deklarationen

Løbende deklaration
Virksomheder, der frembringer veldefineret og entydigt affald, kan udfærdige en løbende deklaration, som kan anvendes ved hver aflevering af affaldet. Løbende deklarationer udarbejdes for en begrænset periode. Hvis der klikkes af i "Flere løbende leverancer", når affaldsdeklarationen oprettes, så udarbejder systemet en løbende deklaration.

Husk stregkoden
Når Reno Djurs har godkendt modtagelse af dit deklarerede affald får du tilsendt en stregkode på brugerens oplyste e-mail adresse. Denne stregkode skal benyttes ved indvejningen af affaldet. Din affaldstransportør skal derfor medbringe denne når affaldet skal indvejes.