Du er her

FORSØG PÅ FELDBALLE GENBRUGSSTATION

Erhvervskunder, private borgere og sommerhusejere i Syddjurs- og Norddjurs Kommune har nu mulighed for igennem en forsøgsordning at aflevere deres affald uden for normal åbningstid på Feldballe Genbrugsstation.

Den bemandede åbningstid ændres ikke (se her), men det vil i forsøgsperioden være muligt at aflevere affald alle dage fra kl. 6.00 om morgenen til kl. 21.00 om aftenen via en selvbetjeningsløsning.

Reno Djurs ønsker med forsøget af afprøve muligheden for at øge servicen for deres brugere, ved at gøre det endnu mere fleksibelt at komme af med affald på genbrugsstationen.

ADGANG UDEN FOR NORMAL ÅBNINGSTID
For at benytte Feldballe Genbrugsstation uden for normal åbningstid skal du tilmelde dig ordningen. Når du tilmelder dig udvidet åbningstid, accepterer du samtidig betingelserne samt vilkårene for videoovervågning og anvendelse af data.

Når du tilmelder dig, kobler du et eller flere mobiltelefonnumre til din nummerplade, der fungerer som nøgle(r) til pladsen. Når du ankommer til genbrugsstationen, aflæses din nummerplade og porten åbner automatisk og bommen vil vise grønt lys. Sker dette ikke, kan det registrerede mobilnummer bruges til at ringe til telefonnummeret angivet ved indgangen, hvorefter porten og bommen ind til pladsen åbner.

Privatpersoner
Det er gratis at tilmelde sig og benytte de udvidede åbningstider for privatpersoner. Efter din tilmelding modtager du en kvitteringsmail.

Erhvervskunder
For erhverv kræves det, at virksomheden allerede er oprettet som betalende kunde med Reno Djurs abonnementsordning. Abonnementet giver direkte adgang, når tilmeldingen til udvidet åbningstid er gennemført. Grænsen for aflevering af affald er fortsat to tons om året pr. tilmeldt bil. Efter din tilmelding modtager du en kvitteringsmail.
Læs mere om adgang med abonnementsordning


VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ:

  • Pladserne er ubemandede uden for normal åbningstid og de er videoovervågede
  • Adgang til Feldballe Genbrugsstation foregår via nummerplade og det mobiltelefonnummer, der er tilmeldt ordningen
  • Farligt affald - olie og kemikalier modtages ikke, når pladserne er ubemandede
  • I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld m.v.) kan du benytte dig af pladsernes nødtelefon eller ringe på 24 24 05 06
  • Luk kun dig selv ind og ud på pladsen. Det er dit ansvar, at der ikke er andre, der kører med ind
  • Gi’ det videre-containerne er åbne, men det er forbudt at tage ting i de andre containere.
  • Færdsel på eget ansvar. Vi gruser og salter kun i normal åbningstid, så vær ekstra opmærksom i frostvejr
  • Der vil være tung trafik på pladserne uden for normal åbningstid, da containertømning mm. foregår i dette tidsrum. Vær derfor opmærksom og overhold altid færdselsloven.


DU SKAL FORTSAT SORTERE
Reno Djurs driver genbrugspladserne så miljømæssigt og økonomisk forsvarligt som muligt. Det er derfor vigtigt, at affaldet bliver sorteret korrekt, også når personalet er gået hjem. På vores hjemmeside kan du finde vores Affaldsguide og fraktionskort der guider dig til en rigtig sortering.

TILMELD DIG HER
Ved tilmelding til udvidede åbningstider er det en forudsætning at du accepterer betingelserne samt at Reno Djurs og de kommunale ejere må anvende data fra video og adgangsmodul.

Link til tilmelding