Du er her

Kompost

Haveaffald

På anlægget i Glatved leveres der have- og parkaffald fra erhverv og genbrugsstationerne på Djursland. Anlægget modtager al slags haveaffald, men der må ikke være store sten i haveaffaldet, da de ødelægger nedddeleren. Haveaffaldet må heller ikke være forurenet med andet affald som fx plastposer, jern og metal. Sådanne fraktioner er nemlig meget svære at frasortere efter komposteringen. De store dele af haveaffaldet neddeles og anvendes som biobrændsel på varmeværker.


Neddeling

Haveaffaldet bliver neddelt og lagt i kompostmiler. Efter ca. 6 måneders kompostering med hyppige vendinger er haveaffaldet, efter at være blevet sigtet, blevet til næringsrig kompost, der kan benyttes til jordforbedring.Gratis kompost på genbrugsstationen

En stor del af den færdige kompost leveres tilbage til genbrugsstationerne, hvor borgerne gratis kan tage kompost med hjem til brug i haven. Reno Djurs benytter selv en del kompost til retablering af afsluttede deponietaper.


Brug af komposten

Den færdige kompost er meget næringsrig og kan derfor med fordel bruges i haven som jordforbedringsmiddel. Jorden bliver tilført humus (organisk stof), der fungerer som magasin for vand og næringsstoffer i jorden, og som giver jorden en god struktur. Komposten kan fx bruges i et tyndt lag, enten som topdressing på græsplænen og i bedet i et lag på ca. 2 cm, eller komposten kan blandes op med almindelig havejord, og der kan plantes i det. Det kan ikke anbefales at plante direkte i komposten, da det høje næringsindhold gør, at planterne kan blive svedet af.

Dræbersnegle m.v.

Den Iberiske Skovsnegl "Dræbersneglen" er en stor oftest brunrød snegl uden hus. Åbne kompostbunker er et godt levested for sneglen, da der både er fugtigt og masser af mad. Det samme er dog ikke gældende for Reno Djurs´ kompostmiler.

Under komposteringsprocessen bliver temperaturen høj og luftfugtigheden lav, således at sneglen ikke kan leve og dermed formere sig. Den høje temperatur under komposteringen betyder også, at ukrudsfrø og skadelige svampe går til grunde.