Du er her

Regler private

Private husstande beliggende i Norddjurs og Syddjurs Kommuner kan benytte alle Reno Djurs I/S´ genbrugsstationer efter disse regler:

  • Der er fri adgang til genbrugsstationerne, når der benyttes køretøjer med en maksimal totalvægt på 3.500 kg + en lovlig trailer.
  • Der må dog højst afleveres 2 tons affald og 50 kg farligt affald pr. år (begrænsningen gælder ikke elektronikaffald samt bærbare batterier og akkumulatorer, hvor der er producentansvar). Pladsmanden kan udstede kvittering, hvis det ønskes.
  • Hvis affaldet er emballeret, skal det være i klare sække, så affaldet er synligt for pladsmanden. Det er ikke tilladt at anvende sorte sække.

 

Max. Emballagestørrelser for farligt affald:
Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med farligt affald du må aflevere på genbrugsstationen:

Maling max. 30 liter.
Øvrigt farligt affald (også brændbare væsker) max. 5 liter.

Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte Reno Djurs for rådgivning til håndtering og bortskaffelse.