Du er her

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald skal håndteres og bortskaffes miljø- og sikkerhedsmæssigt/sundhedsmæssigt forsvarligt.

Norddjurs og Syddjurs kommuner har derfor iværksat en indsamlingsordning, som administreres af Reno Djurs I/S.


Klinisk risikoaffald er den del af affaldet, der produceres i forbindelse med pleje og behandling af mennesker og dyr, som er uegnet til bortskaffelse gennem den almindelige dagrenovation.

Det skyldes bl.a.:

  • at affaldet kan være forbundet med en særlig smitterisiko
  • at det kan være uhygiejnisk og uæstetisk
  • at der kræves særlig emballering for at undgå stikskader på dem, der håndterer affaldet
  • at der stilles særlige krav til forbrænding af affaldet.

 

Indsamlingsordningen er en henteordning for alle, hvor affaldet afhentes på adressen. Også hos affaldsproducenter, der kun har affald i mindre mængder som f.eks. kanyler/skærende genstande (f.eks. fodterapeuter).

I folderen kan du bl.a. læse om korrekt håndtering og sortering af klinisk risikoaffald.

Du kan hente vores folder om klinisk risikoaffald her.

 

 

 

Hvem skal hvad?

Anmeldelse til kommunen

Ifølge lovgivningen skal alle virksomheder, der producerer klinisk risikoaffald og andet
farligt affald, anmelde dette til kommunen.

Anmeldelse kan ske på et skema, der udleveres og udfyldes i samråd med Marius Pedersen A/S. Marius Pedersen A/S sørger for at sende anmeldelsen til kommunen.

Marius Pedersen A/S
Sandagervej 40
7400 Herning
Telefon 96 26 53 00
herning@mariuspedersen.dk