Du er her

Fedtudskillere

Gebyrer for bundtømning af fedtudskiller
Udskillers totalvolumen

Liter
Tømningspris

(kr. pr. tømning ekskl. moms)
0 – 500 350,00
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 100,00
Pris for tømning af sandfang i forbindelse med bundtømning af fedtudskiller pr.m3 650,00

 

Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m3 ved udskillere over 500 liter.

Såfremt ejeren af udskilleranlægget selv efterfylder dette med rent vand kan tømningsprisen ganges med 1,1.

Revideret 3. januar 2018.