Du er her

Regler erhverv

Tilmelding til genbrugsstationerne 2018

Tilmelding til genbrugsstationen:

Klik her for tilmelding

 

 

 

 


Du kan vælge at tilmelde din virksomhed til abonnementsordningen, vægtordningen eller begge ordninger.

Med abonnementsordningen kan du aflevere op til 2 tons affald på genbrugsstationerne om året. Du betaler et fast årligt gebyr på 610 kr. ekskl. moms for hvert køretøj, du tilmelder. Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus en eventuel trailer. Du kan aflevere op til 2 tons affald og 50 kg farligt affald knyttet til det enkelte køretøj du har tilmeldt ordningen, men du kan dog i henhold til lovgivningen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år (uanset antallet af tilmeldte køretøjer).

Med vægtordningen kan du aflevere ubegrænsede mængder affald på Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved, men du kan dog i henhold til lovgivningen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år. Du betaler efter vægt – 825 kr. pr. ton ekskl. moms. Du må benytte køretøjer på op til 3.500 kg plus en eventuel trailer.

Max. Emballagestørrelser for farligt affald:

Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med farligt affald du må aflevere på genbrugsstationen:

 • Maling max. 30 liter.
 • Øvrigt farligt affald (også brændbare væsker) max. 5 liter.


Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte Reno Djurs for rådgivning til håndtering og bortskaffelse.

Abonnementsordning på genbrugsstationerne Vægtordning på Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved
 • Du må benytte alle Reno Djurs’ 9
  genbrugsstationer på Djursland og Anholt.
 • Abonnementsordningen giver ikke adgang
  til Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved.
 • Køretøjer, der benyttes på genbrugsstationerne,
  skal være tilmeldt ordningen
  med registreringsnummer.
 • Ved tilmelding får du en mærkat til
  forruden af køretøjet.
 • Du må aflevere op til 2 tons affald fra
  din virksomhed pr. år knyttet til det enkelte køretøj, du har tilmeldt.
 • Farligt affald må højst udgøre 50 kg for hvert køretøj,
  du har tilmeldt (dog max 200 kg pr. virksomhed om året).
 • Du betaler et fast årligt beløb på 610 kr.
  ekskl. moms for hvert køretøj, du tilmelder.
 • Du må kun benytte lovligt indregistrerede
  køretøjer på op til 3.500 kg plus en
  eventuel trailer.
 • Kommer du med affald i et ikke-momsbelagt
  køretøj, betragter vi det som erhvervsaffald.
 • Har du brug for at pakke affaldet ind, skal
  det være i klare plastsække.
 • Du kan benytte Erhvervsgenbrugsstationen
 • i Glatved.
 • Du må aflevere ubegrænsede mængder
  affald – dog højst 200 kg farligt affald pr. år.
 • Du skal tilmelde virksomheden på forhånd.
 • Når du ankommer til Erhvervsgenbrugsstationen,
  vejer vi køretøjet med affald.
 • Når du har afleveret affaldet, vejer vi
  igen køretøjet.
 • Du betaler 825 kr. pr. ton ekskl. moms.
 • Du må kun benytte lovligt indregistrerede
  køretøjer på op til 3.500 kg plus en
  eventuel trailer.
 • Har du brug for at pakke affaldet ind,
 • skal det være i klare plastsække.

 

Eksempel

For hvert køretøj, du tilmelder abonnementsordningen, kan du levere op til 2 tons affald pr. år og 50 kg farligt affald pr. år. Lovgivningen foreskriver dog, at virksomheder maksimalt kan aflevere i alt 200 kg farligt affald pr. år til genbrugsstationen (uanset antallet af tilmeldte køretøjer).

Tilmeldes 4 køretøjer
kan disse 4 køretøjer til sammen (2 tons knyttet pr. køretøj) aflevere op til 8 tons affald og 200 kg farligt affald pr. år.

Tilmeldes 6 køretøjer
kan disse 6 køretøjer til sammen (2 tons knyttet pr. køretøj) op til 12 tons affald og 200 kg farligt affald pr. år