Du er her

BETINGELSER

  1. Din adgang til pladsen er personlig og må ikke overdrages til andre – dvs. du må ikke lade andre skaffe sig adgang til genbrugspladserne uden for bemandet åbningstid med dit mobilnummer.

  2. Med undtagelse af farligt affald, kan du aflevere alle de affaldstyper, som du plejer at aflevere på genbrugspladsen. Farligt affald som kemikalier og batterier kan kun afleveres i bemandet åbningstid.

  3. Dit ophold på genbrugspladserne uden for bemandet åbningstid bliver videoovervåget, og registreringsnummeret på dit køretøj bliver registreret.

  4. Hvis dit besøg på genbrugspladserne kræver oprydning eller rengøring, vil du modtage en faktura på den tid, vi har brugt på at rydde op/gøre rent efter dig. Du vil blive faktureret minimum kr. 300 inkl. moms.

  5. Det er IKKE tilladt at tage ting eller materialer fra containerne (med undtagelse af Gi’ det videre området).

  6. Reno Djurs kan til enhver tid inddrage din mulighed for at benytte genbrugspladsen uden for bemandet åbningstid, hvis du overtræder betingelserne for brugen af pladsen.

  7. Reno Djurs tager forbehold for tekniske problemer, der betyder, at ordningen i perioder vil være ude af drift.

  8. Betingelserne for brugen af den udvidede åbningstid, som nævnt ovenfor i punkt 1-7, kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre sig.

  9. Reno Djurs har lov til at sende mig relevante beskeder på mail og SMS som vedrører evt. ændringer, driftsforstyrrelser, adgange ol.


VILKÅR FOR VIDEOOVERVÅGNING OG ANVENDELSE AF DATA

Ved tilmelding til udvidede åbningstider accepterer du samtidigt at Reno Djurs og de kommunale ejere må anvende data fra video og adgangsmodul.

Videoovervågning

Feldballe Genbrugsstation er videoovervåget - til kontrol af erhverv, sorteringen generelt og for at forhindre tyveri og hærværk. Videoovervågningen dækker genbrugsstationens eget areal, facader, indgangspartier, indhegning og er aktiveret døgnet rundt. Det offentlige areal uden for genbrugsstationen bliver ikke overvåget.  

Data fra videoovervågningen bliver lagret hos Reno Djurs under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold. Optagelser bliver kun gennemset, hvis det er nødvendigt pga. et forhold med fejlsortering, hærværk, tyveri eller kontrol af mængdebegrænsningen for erhverv. Det er betroet personale, der gennemser materialet.

Adgangsmodul

Data om ind- og udkørsel på pladsen, bliver lagret på Reno Djurs’ server. Det er kun betroet personale, der har adgang til data fra adgangsmodulet.

Anvendelse af data

Videoovervågning i kombination med adgangsmodul vil kunne anvendes til at opklare forhold med fejlsortering, tyveri og hærværk samt til kontrol af mængdebegrænsningen for erhverv, med hensyn til videre opklaringsarbejde og eventuelt grundlag for erstatningskrav.