Du er her

Nyhedsarkiv

D. 15 juni 2018

Aflever i stedet dine tomme plastflasker på genbrugsstationerne i containeren med hård plast. Pantbelagte plastflasker kan naturligvis fortsat afleveres i detailhandlen, hvor de er købt.

Baggrund for ændringen:
I en årrække har det været muligt at aflevere både emballageglas, vinflasker, øl- og sodavandsdåser samt plastflasker til genanvendelse i kuberne opstillet rundt på Djursland. Den virksomhed, der har sørget for sortering af flaskerne og dåserne lukkede i 2017, hvorfor der skulle findes en ny modtagevirksomhed. Den modtagevirksomhed, der anvendes i dag, kan sortere alt glas og metal fra til genanvendelse, men kan ikke frasortere plastflaskerne, så de kan genanvendes. Samtidig er mængden af plastflasker i kuberne meget lille, så det vil være uforholdsmæssigt dyrt at sende affaldet til forsorteringsanlæg for at få den lille mængde plastflasker sorteret fra. Du kan i stedet aflevere dine plastflasker til genanvendelse på genbrugsstationerne i containeren med hård plast.

D. 04 juni 2018

 

Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed her.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

D. 04 maj 2018

I forbindelse med indsamlingen omkring forårets fri- og helligdage skal du være opmærksom på, at der kan forekomme forskydninger i den normale tømningsdag.

Har du behov for at vide, hvornår skraldemanden kommer til din ejendom, kan du se det i nedenstående skema. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os.

Vær venligst opmærksom på, at tømningsdagene i tidligere Grenaa Kommune står nederst på siden.

Djursland (undtagen tidligere Grenaa Kommune) – ved Meldgaard A/S

Restaffald  
Normal tømningsdag: Indsamles:
Bededag  
Torsdag den 26. april Onsdag den 25. april eller torsdag den 26. april
Fredag den 27. april (Bededag) Torsdag den 26. april
   
Kristi Himmelfartsdag  
Torsdag den 10. maj (Kr.Himmelfartsdag) Onsdag den 9. maj eller fredag den 11. maj
   
Pinsen  
Mandag den 21. maj (2. pinsedag) Tirsdag den 22. maj
Tirsdag den 22. maj Tirsdag den 22. maj eller onsdag den 23. maj
   
Papir & pap  
Normal tømningsdag: Indsamles:
Bededag  
Tirsdag den 24. april Mandag den 23. april eller tirsdag den 24. april
Onsdag den 25. april Tirsdag den 24. april eller onsdag den 25. april
Torsdag den 26. april Onsdag den 25. april eller torsdag den 26. april
Fredag den 27. april (Bededag) Torsdag den 26. april
   
Kristi Himmelfartsdag  
Tirsdag den 8. maj Mandag den 7. maj eller tirsdag den 8. maj
Onsdag den 9. maj Tirsdag den 8. maj eller onsdag den 9. maj 
Torsdag den 10. maj (Kr. Himmelfartsdag) Onsdag den 9. maj eller fredag den 11. maj
   
Pinsen  
Mandag den 21. maj Tirsdag den 22. maj
Tirsdag den 22. maj Tirsdag den 22. maj eller onsdag den 23. maj
Onsdag den 23. maj Onsdag den 23. maj eller torsdag den 24. maj
Torsdag den 24. maj Torsdag den 24. maj eller fredag den 25. maj


Tidligere Grenaa Kommune – ved Brdr. Fisker I/S

Restaffald  
Normal tømningsdag Tømmes
Bededag  
Fredag den 27. april (Bededag) Torsdag den 26. april
   
Kristi Himmelfartsdag  
Torsdag den 10. maj Onsdag den 9. maj eller fredag den 11. maj
   
Pinsen  
Mandag den 21. maj (2. pinsedag) Tirsdag den 22. maj
   
Papir & pap  
Bededag  
Fredag den 27. april Torsdag den 26. april
   
Kristi Himmelfartsdag  
Torsdag den 10. maj Fredag den 11. maj
   
Pinsen  
Mandag den 21. maj (2. pinsedag) Fredag den 18. maj
D. 05 januar 2018

Reno Djurs udbyder hermed køb af fabriksny gummiged.

Betingelser ved tilbudsgivningen udgøres af følgende materiale: