Du er her

Nyhedsarkiv

D. 05 december 2018

I forbindelse med indsamlingen omkring jul og nytår skal du være opmærksom på, at der kan forekomme forskydninger i den normale tømningsdag. Hvis du har behov for at vide, hvornår skraldemanden kommer til din ejendom, kan du se det i nedenstående skema.

Vær venligst opmærksom på, at tømningsdagene i tidligere Grenaa Kommune står nederst på siden.

Du er også velkommen til at kontakte os.

Der uddeles en ´Julesæk´ til restaffald inden jul. Julesækken medtages kun i forbindelse med den første afhentning af restaffald efter jul/nytår.

Djursland (undtagen tidligere Grenaa Kommune) – ved Meldgaard

Indsamling af RESTAFFALD samt PAPIR & PAP - jul og nytår 2018-2019
Normal Tømningsdag: Indsamles:
Uge 52  
Mandag den 24. december Lørdag den 22. december
Tirsdag den 25. december Lørdag den 22. december eller torsdag den 27. december
Onsdag den 26. december Torsdag den 27. december
Torsdag den 27. december Fredag den 28. december
Fredag den 28. december Fredag den 28. december eller lørdag den 29. december
Uge 1  
Mandag den 31. december Mandag den 31. december eller onsdag den 2. januar
Tirsdag den 1. januar Onsdag den 2. januar
Onsdag den 2. januar Torsdag den 3. januar
Torsdag den 3. januar Torsdag den 3. januar eller fredag den 4. januar
Fredag den 4. januar Fredag den 4. januar

 

Tidligere Grenaa Kommune – ved Brdr. Fisker I/S

Indsamling af RESTAFFALD - jul og nytår 2018-2019
Normal tømningsdag: Indsamles:
Uge 51  
Torsdag den 20. december                     Tirsdag den 18. december, onsdag den 19. december eller torsdag den 20. december
Fredag den 21. december Torsdag den 20. december
Uge 52  
Mandag den 24. december Lørdag den 22. december
Tirsdag den 25. december Søndag den 23. december
Onsdag den 26. december Mandag den 24. december eller torsdag den 27. december
Torsdag den 27. december Torsdag den 27. december
Fredag den 28. december Fredag den 28. december
Uge 1  
Mandag den 31. december Lørdag den 29. december
Tirsdag den 1. januar Søndag den 30. december eller onsdag den 2. januar
   
Indsamling af PAPIR & PAP - jul og nytår 2018-2019
Normal tømningsdag: Indsamles:
Uge 51  
Fredag den 21. december Torsdag den 20. december
Uge 52  
Mandag den 24. december Fredag den 21. december
Tirsdag den 25. december Fredag den 21. december
Onsdag den 26. december Onsdag den 26. december
Torsdag den 27. december Torsdag den 27. december
Fredag den 28. december Fredag den 28. december
Uge 1  
Mandag den 31. december Fredag den 28. december
Tirsdag den 1. januar Fredag den 4. januar
D. 30 november 2018

 

Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed her.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

D. 07 november 2018

Tillæg til affaldsplan 2014-2024

Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune fremlægger et fælles forslag til tillæg til Affaldsplan 2014-2024 i offentlig høring.

Tillægget til affaldsplan har til formål at muliggøre, at ejere af helårshuse opkræves et investeringsbidrag på 125 kr./år (inkl. moms) fra og med 2019 til delvis finansiering af en ny renovationsordning.

Tillægget til affaldsplanen kan læses her.

Enhver har ret til at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer sendes til Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune eller Reno Djurs senest den 11. januar 2019. 

Mvh.
Reno Djurs

renodjurs@renodjurs.dk

Tlf: 8759 7777

D. 15 juni 2018

Aflever i stedet dine tomme plastflasker på genbrugsstationerne i containeren med hård plast. Pantbelagte plastflasker kan naturligvis fortsat afleveres i detailhandlen, hvor de er købt.

Baggrund for ændringen:
I en årrække har det været muligt at aflevere både emballageglas, vinflasker, øl- og sodavandsdåser samt plastflasker til genanvendelse i kuberne opstillet rundt på Djursland. Den virksomhed, der har sørget for sortering af flaskerne og dåserne lukkede i 2017, hvorfor der skulle findes en ny modtagevirksomhed. Den modtagevirksomhed, der anvendes i dag, kan sortere alt glas og metal fra til genanvendelse, men kan ikke frasortere plastflaskerne, så de kan genanvendes. Samtidig er mængden af plastflasker i kuberne meget lille, så det vil være uforholdsmæssigt dyrt at sende affaldet til forsorteringsanlæg for at få den lille mængde plastflasker sorteret fra. Du kan i stedet aflevere dine plastflasker til genanvendelse på genbrugsstationerne i containeren med hård plast.

D. 04 maj 2018

I forbindelse med indsamlingen omkring forårets fri- og helligdage skal du være opmærksom på, at der kan forekomme forskydninger i den normale tømningsdag.

Har du behov for at vide, hvornår skraldemanden kommer til din ejendom, kan du se det i nedenstående skema. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os.

Vær venligst opmærksom på, at tømningsdagene i tidligere Grenaa Kommune står nederst på siden.

Djursland (undtagen tidligere Grenaa Kommune) – ved Meldgaard A/S

Restaffald  
Normal tømningsdag: Indsamles:
Bededag  
Torsdag den 26. april Onsdag den 25. april eller torsdag den 26. april
Fredag den 27. april (Bededag) Torsdag den 26. april
   
Kristi Himmelfartsdag  
Torsdag den 10. maj (Kr.Himmelfartsdag) Onsdag den 9. maj eller fredag den 11. maj
   
Pinsen  
Mandag den 21. maj (2. pinsedag) Tirsdag den 22. maj
Tirsdag den 22. maj Tirsdag den 22. maj eller onsdag den 23. maj
   
Papir & pap  
Normal tømningsdag: Indsamles:
Bededag  
Tirsdag den 24. april Mandag den 23. april eller tirsdag den 24. april
Onsdag den 25. april Tirsdag den 24. april eller onsdag den 25. april
Torsdag den 26. april Onsdag den 25. april eller torsdag den 26. april
Fredag den 27. april (Bededag) Torsdag den 26. april
   
Kristi Himmelfartsdag  
Tirsdag den 8. maj Mandag den 7. maj eller tirsdag den 8. maj
Onsdag den 9. maj Tirsdag den 8. maj eller onsdag den 9. maj 
Torsdag den 10. maj (Kr. Himmelfartsdag) Onsdag den 9. maj eller fredag den 11. maj
   
Pinsen  
Mandag den 21. maj Tirsdag den 22. maj
Tirsdag den 22. maj Tirsdag den 22. maj eller onsdag den 23. maj
Onsdag den 23. maj Onsdag den 23. maj eller torsdag den 24. maj
Torsdag den 24. maj Torsdag den 24. maj eller fredag den 25. maj


Tidligere Grenaa Kommune – ved Brdr. Fisker I/S

Restaffald  
Normal tømningsdag Tømmes
Bededag  
Fredag den 27. april (Bededag) Torsdag den 26. april
   
Kristi Himmelfartsdag  
Torsdag den 10. maj Onsdag den 9. maj eller fredag den 11. maj
   
Pinsen  
Mandag den 21. maj (2. pinsedag) Tirsdag den 22. maj
   
Papir & pap  
Bededag  
Fredag den 27. april Torsdag den 26. april
   
Kristi Himmelfartsdag  
Torsdag den 10. maj Fredag den 11. maj
   
Pinsen  
Mandag den 21. maj (2. pinsedag) Fredag den 18. maj