Du er her

Nyhedsarkiv

D. 06 april 2019

I forbindelse med indsamlingen omkring forårets fri- og helligdage skal du være opmærksom på, at der kan forekomme forskydninger i den normale tømningsdag.

Har du behov for at vide, hvornår skraldemanden kommer til din ejendom, kan du se det i nedenstående skema. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os.

Vær venligst opmærksom på, at tømningsdagene i tidligere Grenaa Kommune står nederst på siden.

Djursland (undtagen tidligere Grenaa Kommune) – ved Meldgaard A/S

Restaffald  
Normal tømningsdag: Indsamles:
Bededag  
Torsdag den 16. maj Onsdag den 15. maj eller torsdag den 16. maj
Fredag den 17. maj (Bededag) Torsdag den 16. maj
   
Kristi Himmelfartsdag  
Torsdag den 30. maj (Kr.Himmelfartsdag) Onsdag den 29. maj eller fredag den 31. maj
   
Pinsen  
Mandag den 10. juni (2. pinsedag) Tirsdag den 11. juni
Tirsdag den 11. juni Tirsdag den 11. juni eller onsdag den 12. juni
   
Papir & pap  
Normal tømningsdag: Indsamles:
Bededag  
Tirsdag den 14. maj Mandag den 13. maj eller tirsdag den 14. maj
Onsdag den 15. maj Tirsdag den 14. maj eller onsdag den 15. maj
Torsdag den 16. maj Onsdag den 15. maj eller torsdag den 16. maj
Fredag den 17. maj (Bededag) Torsdag den 16. maj
   
Kristi Himmelfartsdag  
Tirsdag den 28. maj Mandag den 27. maj eller tirsdag den 28. maj
Onsdag den 29. maj Tirsdag den 28. maj eller onsdag den 29. maj 
Torsdag den 30. maj (Kr. Himmelfartsdag) Onsdag den 29. maj eller fredag den 31. maj
   
Pinsen  
Mandag den 10. juni Tirsdag den 11. juni
Tirsdag den 11. juni Tirsdag den 11. juni eller onsdag den 12. juni
Onsdag den 12. juni Onsdag den 12. juni eller torsdag den 13. juni
Torsdag den 13. juni Torsdag den 13. juni eller fredag den 31. juni


Tidligere Grenaa Kommune – ved Brdr. Fisker I/S

Restaffald  
Normal tømningsdag Tømmes
Bededag  
Fredag den 17. maj (Bededag) Torsdag den 16. maj
   
Kristi Himmelfartsdag  
Torsdag den 30. maj Onsdag den 29. maj eller fredag den 31. maj
   
Pinsen  
Mandag den 10. juni (2. pinsedag) Tirsdag den 11. juni
   
Papir & pap  
Bededag  
Fredag den 17. maj Torsdag den 16. maj
   
Kristi Himmelfartsdag  
Torsdag den 30. maj  
   
Pinsen  
Mandag den 10. juni (2. pinsedag) Fredag den 7. juni
Tirsdag den 11. juni Fredag den 7. juni
D. 30 november 2018

 

Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed her.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

D. 07 november 2018

Tillæg til affaldsplan 2014-2024

Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune fremlægger et fælles forslag til tillæg til Affaldsplan 2014-2024 i offentlig høring.

Tillægget til affaldsplan har til formål at muliggøre, at ejere af helårshuse opkræves et investeringsbidrag på 125 kr./år (inkl. moms) fra og med 2019 til delvis finansiering af en ny renovationsordning.

Tillægget til affaldsplanen kan læses her.

Enhver har ret til at kommentere forslaget. Eventuelle kommentarer sendes til Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune eller Reno Djurs senest den 11. januar 2019. 

Mvh.
Reno Djurs

renodjurs@renodjurs.dk

Tlf: 8759 7777

D. 15 juni 2018

Aflever i stedet dine tomme plastflasker på genbrugsstationerne i containeren med hård plast. Pantbelagte plastflasker kan naturligvis fortsat afleveres i detailhandlen, hvor de er købt.

Baggrund for ændringen:
I en årrække har det været muligt at aflevere både emballageglas, vinflasker, øl- og sodavandsdåser samt plastflasker til genanvendelse i kuberne opstillet rundt på Djursland. Den virksomhed, der har sørget for sortering af flaskerne og dåserne lukkede i 2017, hvorfor der skulle findes en ny modtagevirksomhed. Den modtagevirksomhed, der anvendes i dag, kan sortere alt glas og metal fra til genanvendelse, men kan ikke frasortere plastflaskerne, så de kan genanvendes. Samtidig er mængden af plastflasker i kuberne meget lille, så det vil være uforholdsmæssigt dyrt at sende affaldet til forsorteringsanlæg for at få den lille mængde plastflasker sorteret fra. Du kan i stedet aflevere dine plastflasker til genanvendelse på genbrugsstationerne i containeren med hård plast.