Du er her

Bundfældningstanke

Grundejeren betaler udgiften til tømning og behandling. Reno Djurs opkræver gebyret i 2 rater pr. år.

Fast årligt gebyr for tanke op til 2 kubikmeter
  Kr. pr. år inkl. moms
Helårshuse og virksomheder
(tøm. 1 gang om året)
510,00
Sommerhuse
(tøm. hvert andet år)
302,50

 

Langt de fleste tanke er ikke større end 2 m3. For tanke, der er større end 2,49 m3, udgør tillægsprisen pr. tømning 83,75 kr. pr. m3 tankvolumen.

Tankens volumen opmåles af entreprenøren ved første tømning, og gebyret reguleres herefter i overensstemmelse med det opmålte volumen.

 

Tillægspriser
  Kr. inkl. moms
Tillæg pr. m3 tankvolumen, der overstiger 2,49 m3. Pr. tømning. 83,75
Tømning lørdage, søndage og helligdage. Pr. tømning udover det ordinære tømningsgebyr. 1.158,75
Forgæves kørsel, pr. gang 322,50
Tillægspris for længde > 75m
Pr. tømning.
257,50
Frilægning af dæksler (højst 30 cm under terræn), pr. tømning 96,25
Fremrykket ordinær tømning med slamsuger uden for rute samt særlig tømning udført med slamsuger efter bestilling af grundejer. Pr. tømning udover det ordinære tømningsgebyr. 1.042,50


Ekstra ydelser

Ønsker du ekstra ydelser og tømninger, kan du selv bestille det hos et slamsugerfirma. Du afregner selv med firmaet.

Ekstra ydelser i forbindelse med tømningen skal være bestilt på forhånd.
Alle priser er inklusiv moms


Revideret 1. januar 2020.