Du er her

Klinisk risikoaffald

Gebyrer opkræves løbende af indsamlingsvirksomheden og direkte hos affaldsproducenten i forhold til antallet og arten af udleverede emballager. Gebyrerne dækker udgifterne til vejledning, emballager, afhentning og behandling.

Der er pligt til at betale gebyrerne, der er godkendt af kommunen.

Gebyrer for afhentning af klinisk risikoaffald

Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage, afhentning og behandling.

  Emballagetype Kr. pr. afhentning ekskl. moms
1 450 liter papcontainer

417,40

2 112 liter plastforet papcontainer 169,90
3 50 liter plastforet papcontainer 145,80
4 30 liter plastboks 227,00
5 6 til 10 liter kanylebokse (brugt som yderemballage)1) 154,60
6 2 til 5 liter kanylebokse (brugt som yderemballage)1) 131,60

1) Kanylebokse kan også købes særskilt uden afhentnings- og behandlingsgebyr, hvis den lægges i en større yderemballage.

Gebyrer for afhentning af vævsaffald

Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage og afhentning. Behandling afregnes efter vægt.

  Emballagetype Afhentning
(Kr. pr. tømning ekskl. moms)
Behandlingspris for vævsaffald
(Kr. pr. kg ekskl. moms)
1 60 liter plastboks 247,10 7,15
2 30 liter plastboks 205,10 7,15

 

Øvrige gebyrer

Tillæg til ovenstående priser Kr. ekskl. moms
Afhentning efter bestilling udenfor planlagt afhentning (tilkaldegebyr) 214,80
Pris for forgæves kørsel 103,90

Priser for øvrige ydelser, som affaldsproducenten bestiller hos Marius Pedersen A/S, fastsættes og opkræves hos affaldsproducenten af Marius Pedersen A/S på almindelige markedsvilkår.

 

Revideret 1. januar 2020.