Du er her

Priser i Glatved

 
Kr./ton (ekskl. moms) Behandling Statsafgift I alt
Genanvendelse   
1. Haveaffald 140 0 140
Forbrændingsegnet   
2. Småt brændbart* 555 0 555**
3. Stort brændbart* 655 0 655**
4. Imprægneret træ 795 0 795
Deponeringsegnet affald   
5. Blandet 200 475 675
6. Mineralsk 220 475 695
7. Shredderaffald 230 475 705
Jord   
8. Ren jord 25 0 25
9. Forurenet jord 180 0 180
Specialbehandling   
11. Affald til sortering 825 0 825
12. Elektronikaffald 0 0 0

 

Modtagekrav for affald leveret til Reno Djurs I/S i Glatved.

* Den angivne takst gælder for affald afleveret på Reno Djurs I/S anlæg i Glatved. For affald afleveret på Aarhus Kommunes affaldsforbrændingsanlæg gælder Aarhus Kommunes takster.

** Inkl. affaldsvarmeafgift m.v. til staten.

 

Betalingsbetingelserne for aflevering af affald på behandlingsanlægget i Glatved er netto 14 dage. Reno Djurs I/S yder kredit på maksimalt 200.000 kr. (inkl. affaldsafgifter, ekskl. moms) pr. kunde. Kreditten kan øges, hvis kunden stiller betryggende sikkerhed (bankgaranti eller lignende).

Ved forsinket betaling beregnes rente i henhold til rentelovens bestemmelser. RenoDjurs I/S er herudover berettiget til at opkræve et gebyr pr. påkrav/rykker.

Revideret 3. januar 2018.