Du er her

Ren dag trailer

Vejledning for lån af REN DAG TRAILER

Ren Dag Traileren er et forsøgsprojekt iværksat af Norddjurs Kommune og Reno Djurs I/S.

Tanken bag forsøget er, at borgere og foreninger i Nord- og Syddjurs kommuner gratis kan låne traileren, hvis de ønsker at indsamle affald, der er smidt i naturen, i deres lokalområde.

Nedenstående ”Regler og vilkår” skal overholdes.

Regler og Vilkår

 • Borgere og foreninger i Nord- og Syddjurs kommuner kan gratis låne traileren.
 • Traileren må kun benyttes til indsamling af affald i det offentlige rum – som fx indsamling af henkastet affald i landsbyer, grundejerforeninger og lignende.
 • Traileren må ikke benyttes til tranport af privat gods.
 • REN DAG TRAILEREN må ikke overlastes (jf. skilt på trailer).
 • Gældende færdselslove vedr. kørsel med trailer skal overholdes.
 • Sker der skade på traileren, skal Reno Djurs snarest kontaktes på tlf.: 87 59 77 77.
 • Affaldet, der indsamles, skal afleveres på en af Reno Djurs´ genbrugsstationer.
 • Er du i tvivl om, hvor affaldet skal afleveres på genbrugsstationen, er du velkommen til at spørge pladsmanden.
 • Når traileren er tømt for affald - efterlades den på genbrugsstationen. Husk at kontakte pladsmanden og oplyse, at REN DAG TRAILEREN ønskes afleveret. Så ved vi, at den er klar til at blive lånt ud igen.

Booking af REN DAG TRAILER

Traileren kan bookes ved telefonisk henvendelse til Reno Djurs på tlf. 87 59 77 77 i tidsrummet: mandag-torsdag kl. 8.00-15.00, fredag kl. 8.00-14.00.

Reno Djurs leverer REN DAG TRAILEREN til den ønskede adresse (efter nærmere aftale).

Traileren er bestykket med:

 • Regler og vilkår for lån af trailer
 • Kopi af registreringsattest
 • Refleks-veste
 • Gribe-tænger
 • Handsker
 • Klare plast-affaldssække


Go´ arbejdslyst – og tak for hjælpen.


Med venlig hilsen
Reno Djurs