Sig noget
om affald
Klik her for at sige noget

Dine idéer kan blive bragt her på siden. Der er ikke mulighed for at kommentere - og Reno Djurs svarer ikke på indlæg.

Borgerinddragelse i affaldsplanen
Arne Illeborg, Knebel - 24. Maj 2019
Sommerhus
Dybt irriterende Sig Noget-side Småt småt på mobilen Hindrer mig i at løse en opgave Vil ikke slippe mig forbi og give adgang!
Arne Illeborg, Lnebel - 24. Maj 2019
Sommerhus
Dybt irriterende Sig Noget-side Småt småt på mobilen Hindrer mig i st løse en opgave
Jørn Løth & Alis Løth, Mørke - 22. Maj 2019
Villa
Vi er tilfredse med de to beholdere vi har (papir/pap og restaffald) på vores matrikel. Vi kunne ønske en en ny stor beholder til alt plastaffald på de forskellige samlepladser i Mørke. Er det en umulighed med alt plastaffald - så i hvert fald en til hård plast. Venlig hilsen
Claus Pedersen, Ramten - 22. Maj 2019
villa
Jeg synes affaldssorteringen skal foregå der hvor skraldebilen læsser vores affald af. Hvis vi skal sortere det i hver enkelt husstand vil der komme alt for meget i de forkerte beholdere dels af uvidenhed, dels fordi det lige smuttede ned i den forkerte og hvem står på hovedet i beholderen for at hive det op igen? Desuden tror jeg også det ville være billigere. Kun tømning af 1 beholder fra hver husstand istedet for 2,3,4 eller måske 5. Der kan garanteret laves et sorteringssystem på forbrændingen som sortere meget bedre end vi selv får gjort det.
karin Precht Møller, lystrup 8961 allingåbro - 21. Maj 2019
landhus
Man har da lov at undre sig positivt, hvorfor ser vi ikke at vores lokale politikere skriver indlæg her, der tales jo lige nu meget om vores miljø, det her er jo i høj grad dialog om vores miljø, men det kan være jeg ikke har set ordentlig efter. Efter en køretur i dag, tænker jeg også der skal være sortering på vores p-pladser, ellers nytter det jo ingenting, hvis alt smides i den samme skraldespand.
karin Precht Møller, lystrup 8961 allingåbro - 21. Maj 2019
landhus
Giv en belønning for at sortere affaldet, ligesom de gør i Spanien, hvor man får en liter juice som belønning, hvilken belønning det så skulle være her i norddjurs venter jeg på om andre har en ide om, en pose kartofler måske er det for vildt, noget som mennesker skal bruge i hverdagen. Hvad med de beholdere i plast hvor der kan laves kompost, er de ikke lidt spild, når der kan hentes kompost gratis på genbrugspladserne, hvad sker der med disse kan de genanvendes eller sælges så der kan komme penge ind igen, de står vel bare og fylder op. Hvad med at lave et samarbejde med jobformidlingerne, så flere kan samle affald og få en mening med tilværelsen, affald er et bredt arbejde ikke bare renovation.
Minna Rasmussen, Halling - 20. Maj 2019
Villa
Genindfør storskraldsordningen - om det så kun er med afhentning hvert halve år. Det koster oceaner af CO2 udledninger at vi hver i sær skal starte bilen og køre til genbrugspladsen i stedet for at få organiseret indsamlingen af storskrald på en hensigtsmæssig og klimaansvarlig facon.
Carol , Hyllested - 19. Maj 2019
illa
Gerne flere container så vi kan sortere meget mere.
PIA BØGH HANSEN, Rønde - 19. Maj 2019
villa
Vi skal helt klart have beholdere til metal, plast og glas + fortsat som i dag til papir/pap. Bruger i dag at køre ud til genbrugsstation med det meste så det vil være en stor lettelse i hverdagen blot at kunne sortere det herhjemme.
Trine Guld, Ebeltoft - 18. Maj 2019
villa
Jo mere sortering , jo bedre.Vi har i flere år selv kørt ned med glas, metal og plast. og komposteret grønt affald. men det er vigtigt at bruge forskning, både hvad angår materialerne og brugeradfærd.Jeg er ofte i tvivl, når jeg står med et stykke plasticaffald, om det giver mening at køre det til genbrugstationen, som hård plast. Så oplysning, gennemskuelighed og praktiske løsninger, tak. Skønt at der bliver gjort noget ved området i Djursland, det har jeg sukket efter i mange år.
Gunner T. C., Grenaa - 17. Maj 2019
Hus
Vi bør også have beholdere til glas, metal og plastic, restaffald pap og papir har vi jo, det ville få mange flere til at sortere, samtidig var vi selv fri for at køre det på genbrugsstationen.
Anette Weisz Knudsen, Gjerrild Nordstrand - 17. Maj 2019
Fritidshus
Hvorfor er jeg, som har helårsstatus i mit sommerhus på Gjerrild Nordstrand, ikke berettiget til at få en lukket kompostbeholder til mit grønne husholdningsaffald?
Ivan Munk, Ebeltoft - 16. Maj 2019
Fritidshus
Sortering mellem papir/metal/glas/plast/restaffald som i Århus har vist os, at papir, glas og plast udgør langt større del end restaffald hos os. En lignende sortering er relevand i Syddjurs. Hvor det ikke er rentabelt ved sommerhusområder må der laves bedre forhold for fælles papir/glas/plast containere.
Kirsten, Ålsrode - 16. Maj 2019
villa
beholdere til glas, plast og metal hos husstandene som bliver tømt, så man ikke selv skal køre det væk. Så ville der blive sorteret meget mere og bedre.
Jens Erik Buur, Ebeltoft - 16. Maj 2019
sommerhus
Et bedre sorterings system på genbrugspladserne (Mini? for Aluminiums dåser flasker eller et bedre afleverings system end kuberne der egner sig til at stille op i landskabet og rastepladser (få flasker) men er komplet uegnede når man fra sommerhuset har samlet en hel sæk flasker /dåser. Eventuelt en Årlig Flaske dåse afhentning i sommerhusområderne (emballeret i egnede sække)
Lena sørensen, Grenå - 16. Maj 2019
Lejlighed
Plastik sortering er virkelig relevant. Gamle tæpper, håndklæder m.m. som måske kan gå videre til dyreinternater
Tanja Donbæk Jensen, Grenaa - 15. Maj 2019
Villa
Hos os sorterer vi: plast, glas og metal i beholdere vi har herhjemme, indkøbt til formålet. Dem kører vi så med ca. 14 dages mellemrum på genbrugspladsen. Det meste af vores organiske affald komposterer vi. Vi savner meget muligheden for at kunne sortere: 1. Det “knitreplast” som mange økologiske madvarer kommer i. 2. Mad emballange ex. de plastbakker kød bl.a. er pakket i. 3. Mælkekartonner og juicekartonner bliver i Sverige genanvendt, da affaldssorteringsmaskinerne kan adskille de forskellige komponenter i kartonnerne, bl.a. den folieinderside mælk- og juicekartonner er coatede med. Kan man forestille sig noget lignede her? 4. Madrester/madaffald, som ikke kan komme i komposten. Det må kunne udnyttes til biogas. Fedt at I ønsker, at skabe muligheder for endnu mere affaldssortering.
Karoline Lynggaard, Grenaa - 15. Maj 2019
hus
Indfør affaldssortering hos alle sommerhuse, også dem, hvor der ikke er fastboende.
Pia Jensen, Grenaa - 15. Maj 2019
villa
Bedre sortering af plast, glas og metal hos hustandene.
Trine , Ebeltoft - 15. Maj 2019
Hus
Gør som i Århus Kommune: De grønne skraldespande, som hver husstand har, deles op i to med en skillevæg. Så kan der sorteres restaffald i den ene side og genbrugsaffald i den anden side. Der må jo så være et sorteringsanlæg på affaldsstationen... Men det kan man jo forhøre sig om i Århus, hvordan de sorterer genbrugsaffaldet... Papir og pap sorteres dog for sig selv - og det fungerer jo også super i Syddjurs!
Bent Nørregaard, Gjerrild - 15. Maj 2019
villa
Lige nu udfører vi Reno Djurs arbejde ved at samle ved hjemmet og køre: metal, blød plast, hård plast trykdåser m.m. i poser som vi kører på genbrugspladsen. Kunne der ikke være denne opdeling af hussstands affald, som vi jo er belært om ikke er det rigtige udtryk, men hedder genbrugsateriale. Reno Djurs har slumret i årevis og overhørt mine og andres forslag. Hvis en husstands sortering blir for dyr, kan der jo opstilles fælles opsamlere til de nævnte materialer for enden af en villavej, eller for klynger af huse!!
Bet Nørregaard,
villa
LIge nu udfører vi Reno Djurs arbejde ved at samle ved hjemmetog køre: metal, blød plast, hård plast trykdåser m.m. i poser som vi kører på genbrugspladsen. Kunne der ikke være denne opdeling af hussstands affald, som vi jo er blært om ikke er det rigtige udtryk, men hedeer genbrugsateriale. ren Djurs har slumret i årevis og overhørt mine og andres forslag. Hvis en husstads sortering blir for dyr, kan der jo opstilles fælles opsamlere til de nævnte msterialer for enden sf en villavej, eller for klynger af huse!!
henrik jørgensen, Horstved - 15. Maj 2019
landejendom
Det ville være dejligt at kunne sortere plast, glas og metal ved hustanden, ligesom med papir og restaffald.
ane iuel, Dejret - 15. Maj 2019
Villa
Kære Reno Djurs Jeg sorterer mit plastik affald og kører det selv på Genbrugspladsen. Jeg ville ønske, enten at der var mulighed i hver by for at aflevere det sorterede plastik affald, eller at der på Genbrugspladsen var mulighed for, at sortere det. Venlig hilsen Ane
Lene Erikstrup, Grenå - 15. Maj 2019
Villa
Jeg fik at vide i forrige weekend at tøj/tekstil som er i stykker bare skal i småt brændbart. Jeg forstår ikke at man ikke vælger at have en beholder til tøj/tekstil der er garanteret at dette ikke anvendes til videresalg mv. Tøjet genanvendes alene til fibre. Jeg tænker at tøj fra afdøde familiemedlemmer, gammelt undertøj mv - så trygt kunne puttes heri med en sikkerhed for at andre ikke roder mere i det. Jeg foreslår også at der ved indgangen til genbrugspladsen er et stort oversigtskort hvor man hurtigt kan orientere sig.
Else Mørkehøj, Grenå (og Thorsø) - 15. Maj 2019
Sommerhus og landejendom
Vil rigtig gerne have en rumopdelt affaldsspand pr husstand i sommerhusområdet hvor vi er mange fastboere. Føler ikke vores flinke renovationsfolk altid respekterer affaldssortering- i al fald tømte de både aviscontainer og husholdningsaffald i samme kværn i bilen, , ligesom de er set lempe posen med batterier på låget ned i spanden, før den blev tømt. (dette på ejendommen i Thorsø. Hvad nytter det hele så!
Hans, Ebeltoft - 13. Maj 2019
Villa
Vi bør sortere blød og hård plastik
Mona Frandsen, Rønde - 13. Maj 2019
Lejlighed
Bjerg-Thomsensvej i Rønde- er der mulighed for at få spande/beholdere til feks. Plastik og glas ? Eneste muligheder for sortering her er restaffald, papir og metal. Kunne godt være mere varieret !
Hans Henrik Pedersen, Karlby - 13. Maj 2019
Landejendom eller lignende
Måske en rum-opdelt beholder til metal, plast, batterier m.v. - enten til hver husstand eller centralt placeret i hver by?
Jørn-Peder Larsen, Dråby - 13. Maj 2019
Parcelhus
Det er en stor udfordring som kan være vanskelig at forklare kort. Start med containerpladserne. Stor oversigtstavle ved indkørslen med affaldstype og nr. angivelse og store tydelige skilte ved containerne som man kan se på afstand. Sørg for at det ikke virker uoverskueligt ved ankomsten, og undgå de mange "ikke i brug" containere. Sæt det i system med sorteringen ved nr. angivelse så vi kan sortere i klare plastsække hjemmefra. Så kunne man f.eks. indsamle sække nr. 7-8-9 i uge 44 for dem som ikke har mulighed for at selv bringe affald til containerpladsen. I mange andre europæiske lande sortere man i 10 -12 forskellige kategorier, som afhentes hos forbrugeren. Vi kan jo "kikke" lidt hos dem.
Michael Kristensen, Thorsager - 12. Maj 2019
Rækkehus
Gerne mere sortering, men også en mulighed for storskrald er savnet
Irene Ehrle Sørensen, Thorsager - 12. Maj 2019
Landejendom
Det ville være rart at kunne sortere blød og hård plastik til afhentning - ligesom med pap og papir. Eller evt til affaldscontainere i nærheden ligesom glaskonrainerne. Vi sorterer det, men skal jo på genbrugsstationen med det. Det betyder at der næsten ikke er restaffald, så den beholder behøver kun at tømmes en gang om måneden. Det skal siges at vi også har kompostbeholder og selvfølgelig også sorterer glas.
Louise, Mørke - 11. Maj 2019
Villa
Jeg vil gerne sortere mere hjemme, men det skal være nemt. Jeg synes det er besværligt at skulle samle glas i en pose, plastik i en anden og så aflevere det i en container. Og så er det vidst også blevet sådan, at man ikke kan aflevere plastik lokalt mere. Hvis det er nemmere, så tror jeg mange er villige til at sortere meget mere til gavn for miljøet.
A. Christina Lossen, Rønde - 09. Maj 2019
Vila
Jeg vil gerne sortere affaldet mere, for at meget mere kan genbruges. Det er fint, at vi her omkring har glas container i gå-afstand, og at der må smides dåser i, og at jeg kan kompostere alt organisk materiale. Men bioaffald og plastik burde vel også skilles fra restaffald i alle husholdninger.
John Hedegaard Jensen, Grenaa - 09. Maj 2019
villa
Der skal i den grad flere "skraldespande" op, med mulighed for sortering af blød/ hård plast, metal og glas. Det er i dag alt for besværligt at få ovennævnte til genbrug, hvis man ikke har egen bil. Der er så meget i dagligdagen der kan genbruges, der mangler blot offentlig vilje (penge) til at indsamle dette.
Jens Bagger, Rønde - 09. Maj 2019
villa
Jeg vil først nævne den effektive afhentning af skrald af de flinke renovationsarbejdere. Vi boede i Flensborg, hvor vi havde en ekstra plastpose til al plastaffald og mindre metaldele f.eks dåser.
Peter sandell, Ebeltoft - 08. Maj 2019
Landejendom
Der er mange ting vi som forbrugere kan gøre for at mindske mængden af affald, men som renovationsselskab syntes jeg renodjurs bør gå mere aktivt ind i sortering af de forskellige typer affald således at der i langt højere grad kan ske en kildesortering. At vi i 15 år har købt med sortering af restaffald og pap er ærlig talt en kende uambitiøst i min optik. Derfor bør der som sagt ske en langt større sortering. Da renodjurs geografisk dækker et område med mange sommerhuse med mange udenlandske gæster, kunne det ligeledes være en ide, at prøve at begrænse mængden af affald fra sommerhuse o.l. Dette kunne være oplysning til sommerhusejere som kunne videregives til lejere på forskellige sprog. Slutteligt syntes jeg ideen med “giv det videre” på genbrugsststionerne er rigtig fin, men der bør være en sanktionsmuligheder for de personer der systematisk samler skrald til ophobning på hjemadresse.
Ib Baastrup , Ebeltoft - 08. Maj 2019
Lejlighed
Mulighed for at sortere al plastik affald ha en speciale skraldespand kun til plastik
Søren H. Handberg, Egens - 08. Maj 2019
Villa
Glas, Plastik og metal er alt for gode materialer til at smide i restaffald. Vi sortere det og kører det på genbrugstationen. men mulighed for en beholder og tømning på adressen ville bestemt ikke gøre noget
Margrethe, Ebeltoft - 08. Maj 2019
Rækkehus
Som genbrugs-entusiast har jeg i mange år haft et ekstra sorteringssystem hjemme hos mig selv, hvor jeg opbevarer alt det affald, der kan genanvendes, skal deponeres eller ting, der kan gives væk. Da jeg ikke har bil, og det altid er usikkert, hvornår jeg kan finde en venlig sjæl, der vil køre med mig til en genbrugsbutik eller til genbrugspladsen, bliver det ofte besværligt, uoverskueligt og frustrerende at have det hele stående i tørvejr rundt omkring i og uden for huset. Efter at jeg for nogle år siden fik en spand til papir og pap, er håndteringen og opbevaringen af dette til gengæld blevet en ren fornøjelse. Også batterier, el-pærer og småt elektronik på låget er nemt og fungerer fint. Jeg plæderer fremover for flere regelmæssige hente-ordninger og kombinerede spande - til plast, glas, metal, elektronik, deponi, organisk affald og mindre genbrugsting. Det ville også være skønt, hvis det en gang imellem var muligt at ringe om afhentning af storskrald. Jeg er sikker på, at jo nemmere det er at sortere, opbevare og komme af med vores affald, jo mere vil vi alle skåne vores fælles miljø og bakke op om genanvendelse og genbrug. At vi alle besinder os og gør en indsats for at mindske vores enorme overforbrug og kommer væk fra køb-og-smid-væk-kulturen - ja, det er jo en helt anden sag. Jeg glæder mig meget over, at reparation igen er ved at vinde indpas, i hvert fald i de større byer.
Henriette, Hornslet - 08. Maj 2019
Villa
Meget gerne sortering af plast og evt dåser. Så gerne to ekstra skraldespande på bopælen.
Anna Nyvang Dalgaard, Nødager - 08. Maj 2019
Landejendom
Hvad tænker I om frivillige Affaldsambassadører rundt omkring i de små landsbyer, som kan hjælpe med at organisere, at også dem uden trailer for afleveret det der skal på genbrugspladsen på genbrugspladsen? Jeg tilsluttet mig flere andres forslag om at sortere plast og metal med afhentning. Tak for pose-på-låg-ordningen, som gør det nemt for mange at aflevere batterier, elektronikaffald og pærer, men kan man ikke investere i nogle kasser, der kan genanvendes, så vi kan undgå de små gennemsigtige plastikposer...?
Torben Jensen, Hornslet - 08. Maj 2019
Villa
Skal vi ikke snart have affaldsspande med flere sorteringer? Savner i den grad at kunne sortere de ret store mængder plastic fra.
Line Paulsen, Hornslet - 08. Maj 2019
Villa
Jeg vil rigtig gerne sortere mere affald uden at skulle køre på genbrugsstationen. Specielt plast- og metalsortering savner jeg i dagligdagen - også hvis resten af familien skal være med.
Jeanett Udengaard, Rønde - 08. Maj 2019
rækkehus i boligforening
hej reno kunne godt tænke mig at man fik tømt kuber lidt tiere, da man tit har en meget fyldt kube og affald i poser ved siden af, mange kommer kørende og tømmer, glad og papir og pap.
Hannah Krogh, Auning - 08. Maj 2019
Stuehus
Savner virkelig meget en beholder til batterier. der er langt til genbrugsstationen og som vi alle ved er batterier ikke egnet i husholdnings affald.
Nikolaj, Hornslet - 08. Maj 2019
Villa
Hej Reno. I forhold til at vi skal gøre emballage rent inden vi smider det ud. Er der i den beregning taget højde for de enorme mængder grundvand, der bruges i husholdningerne til det, når man tænker på at rent grundvand er en knap ressource. Kan det passe at det ikke er mere optimalt med et stort centralt vaskeanlæg efter affaldet er hentet?
Line, Ebeltoft - 08. Maj 2019
Villa
Er det ikke muligt enten at vi hver enkelt husstand kan få skraldespande så vi kan sortere plast og metal eller måske få nogle større beholdere til plastik og metal ud i de forskellige boligområder så flere deles om samme beholder? Vi er nødt til at genbruge så meget vi kan for miljøet.
Elisabeth, Rønde - 08. Maj 2019
Villa
Jeg ønsker mere og bedre affaldssortering i min kommune. Gerne afhentning af plast- og aluminiumsaffald
Jens Peter, Feldballe - 07. Maj 2019
Villa
Lad os prøve at reducere haveaffald. Grene mm. gør gavn som skjul for insekter, småfugle og pindsvin. Og fungerer som CO2-lager, når det bliver hjemme i haven.
Benny jensen, Gladsaxe - 07. Maj 2019
Rækkehusn
Hvordan gør jeg efter d.0305#019, når der ikke er nogen pose i skadespaden
Nanna Kinch, Ebeltoft - 06. Maj 2019
lejlighed
Hej Reno Djurs! Dejligt, hvis vi kan opgradere lidt her på Djursland. Det er mit indtryk at vi halter lidt bagud med affaldssortering, udvinding af biogas og i det hele taget niveauet for genanvendelse. Jeg er flyttet til kommunen for nylig, og kunne godt bruge et højere informationsniveau. Hvornår tømmer I dagrenovation? Hvornår er rent plastaffald rent nok? Hvor er der genbrugspladser og hvornår er de åbne, etc
Katrine, Hornslet - 04. Maj 2019
villa
Jeg ønsker mere og bedre affaldssortering i min kommune. Evt afhentning af plast- og aluminiumsaffald.
Janne, Grenaa - 03. Maj 2019
Byhus
Kunne man ikke sætte beholdere op til hård plastaffald sammen m papir-, tøj- og glasbeholdere mv. rundt omkring i byen. Jeg har ofte plastbøtter fra sæbe, madvarer mv. Jeg har ikke bil og kommer ikke ud på genbrugsstationer.
Carsten, Greenå - 26. April 2019
Villa
Der skal være bedre åbningstider for erhverv på genbrugspladserne.
Marianne, Hvide Hus - 26. April 2019
Villa
Det trender at sortere. Det er besværligt, men det er det fornuftige at gøre. Men det er ikke ret meget, vi sorterer her i kommunen.
Leif, Ebeltoft - 26. April 2019
Villa
Jeg er forundret over, at vi kun kan sortere pap og papir derhjemme.
Ingrid, Grønfeldt - 26. April 2019
Villa
Vi skal efterlade en ren verden til vores børn og børnebørn.
Orla, Knebel - 26. April 2019
Villa
Alt er pakket ind i affald. Jeg skal bruge en saks for at få en saks ud af indpakningen.