Du er her

Tømningsordning for bundfældningstanke

 
Reno Djurs administrerer ordningen med at tømme bundfældningstanke i Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Alle ejendomme med bundfældningstanke har pligt til at være med i ordningen. Tankene skal tømmes én gang om året ved helårsbeboelser og hvert andet år i sommerhuse.
Ved tømningen kontrolleres anlægget for fejl og mangler, og grundejeren modtager en rapport efter hver tømning. Efter tømning sørger entreprenøren for, at slammet bortskaffes på en miljømæssig korrekt måde.

Du kan se nedenfor, hvornår din bundfældningstank skal tømmes

Du kan downloade vores folder ved at klikke her.


Tømningsplan for bundfældningstanke:

Bor du i en helårsbolig, skal din bundfældningstank tømmes hvert år. Ved sommerhuse skal det ske hvert andet år. Virksomheder skal have tømt bundfældningstank hvert år.

Der tømmes efter nedenstående overordnede plan. Entreprenøren giver skriftlig besked om tømningen ca. 14 dage før. Har du behov for nærmere oplysninger om tømningstidspunktet, er du velkommen til at kontakte Djursland Kloak-Service ApS på telefon: 86334677.

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE
Norddjurs Kommune
  Forår ulige år  Efterår ulige år  Forår lige år  Efterår lige år 
Tidligere Grenaa Kommune
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse   X   X
Virksomheder   X   X
Sommerhuse X      
         
Tidligere Nørredjurs Kommune        
 Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse X   X  
Virksomheder X   X  
Sommerhuse øst (Bønnerup + Glesborg)    X    
 Sommerhuse vest (Fjellerup + Hegedal)       X
         
Tidligere Rougsø Kommune        
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse   X   X
Virksomheder   X   X
Sommerhuse X      
         
Tidligere Sønderhald Kommune        
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse   X   X
Virksomheder   X   X
         
           
Anholt Ulige år Lige år 
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse
Virksomheder X X
Sommerhuse Hvert andet år   
     
Syddjurs Kommune
  Forår ulige år  Efterår ulige år  Forår lige år  Efterår lige år 
Tidligere Ebeltoft Kommune
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse    X   X
Virksomheder   X   X
Sommerhuse i postnummer 8420 X      
Sommerhuse i øvrige postnumre     X  
         
Tidligere Midtdjurs Kommune        
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse   X   X
Virksomheder   X   X
Sommerhuse  X      
         
Tidligere Rosenholm Kommune        
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse  X   X  
Virksomheder X   X  
Sommerhuse   X    
         
Tidligere Rønde Kommune        
Helårsboliger + helårsbeboede sommerhuse   X   X
Virksomheder   X    X
Sommerhuse   X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem tømmer?

Djursland Kloak-Service ApS

Den praktiske opgave med at tømme tankene udføres af Djursland Kloak-Service ApS, som vandt en EU-licitation om arbejdet.
Oplever du problemer i forbindelse med tømningen, skal du kontakte

Djursland Kloak-Service ApS
Abildgårdsvej 10
8570 Trustrup
Tlf. 86 33 46 77